YUCCA DESIGN

Zajmuje się kreowaniem przestrzeni świadcząc profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie projektowania wielkopowierzchniowych terenów zielonych, przestrzeni publicznych, ogrodów oraz wnętrz mieszkań, rezydencji i biur.

Pracownia oferuje:
 • projekty zagospodarowania przestrzeni wielkopowierzchniowych z zakresu architektury krajobrazu (tereny rekreacyjne, parki, tereny komercyjne i reprezentacyjne przy biurowcach, place itp.)
 • projekty ogrodów
 • projekty małej architektury (altana,pergola, ławka itp.)
 • projekty elewacji budynków
 • kompleksowe projekty wnętrz mieszkalnych i komercyjnych
 • projekty pojedynczych pomieszczeń
 • dekorowanie wnętrz, metamorfozy
 • projekty mebli
 • nadzór autorski
« powrót

Szczegóły oferty:

W skład dokumentacji projektowej wchodzą w zależności od potrzeb:

 • plansza inwetaryzacyjna
 • plansza z wytycznymi - wyburzenia, wycinki itd.
 • plansza kolorowa z projektem,
 • rzut z projektem zagospodarowania,
 • projekt nasadzeń,
 • projekt nawierzchni,
 • projekt nawodnienia i odwodnienia,
 • projekt oświetlenia,
 • detale architektoniczne (ławka, pergola, oczko wodne itd. ),
 • detale skomplikowanych części nasadzeń lub zagospodarowania
 • widoki perspektywiczne,
 • widok z lotu ptaka,
 • wizualizacje ogrodu,
 • opis ze specyfikacjami i zestawieniami roślin i materiałów
 • kosztorys.


Zarówno wnętrza prywatne jak i komercyjne wymagają pełnej dokumentacji projektowej w skład której mogą wchodzić:

 • plansza z inwentaryzacją budynku,
 • rzuty z układem funkcjonalnym
 • rzut z wytycznymi - dobudowy i wyburzenia
 • projekt podłączeń hydraulicznych i ogrzewania
 • projekt oświetlenia
 • projekt posadzek
 • projekt sufitów podwieszanych
 • projekt kolorystyki ścian i sufitów
 • widoki poszczególnych ścian w 2D z wymiarami dla potrzeb montażystów i instalatorów (np. widok ściany z kominkiem, kuchnia,   łazienka, element dekoracyjny itd.)
 • wizualizacje wnętrz
 • - opis do projektu ze specyfikacjami i zestawieniami materiałów
 • - kosztorys


Inwentaryzacje i analizy przedprojektowe: przed przystąpieniem do każdego projektu konieczne jest wykonanie inwentaryzacji terenu bądź budynku. Dokładny pomiar umożliwia wykonanie rzetelnego projektu wykonawczego. Analizy przedprojektowe potrzebne są przede wszystkim przy projektowaniu dużych terenów zielonych:
- analiza widokowa (powiązania widokowe w terenie, np. wpływ nowego budynku na   krajobraz itp .) Analiza pozwala wyodrębnić ważne powiązania widokowe w krajobrazie   i ich ewentualne wyeksponowanie lub ochronę.
- analiza historyczna - polega na badaniu publikacji książkowych, map archeologicznych   i geologicznych, a w szczególnych przypadkach może wymagać również na zlecenia   badań archeologicznych). Analizy historyczne pozwalają na ustalenie wartości   historycznej opracowywanego terenu i wyznaczeniu np. stref ochronnych.
- analiza słabych i silnych stron - narzędzie pozwalające oszacować i nakreślić plan   przyszłego projektu, poprzez określenie ważnych i nieistotnych cech danego terenu.
  Umożliwia zdiagnozowanie i wyeksponowanie walorów oraz maskowanie wad terenu.   Analiza te jest bardzo istotna przy projektowaniu terenów atrakcyjnych turystycznie,   rekreacyjnych, bądź reprezentacyjnych.

Projekty zagospodarowania przestrzeni wielkopowierzchniowychz zakresu architektury krajobrazu – obejmują głównie projekty terenów użyteczności publicznej w postaci placów i parków miejskich, terenów reprezentacyjno – logistycznych, ale także projekty przestrzeni nietypowych jak np. ogrodów historycznych lub parków kulturowych. Oprócz wykonania całościowego projektu zagospodarowania przestrzeni, koordynuję i zapewniam wykonanie projektów branżowych z zakresów specjalistycznych przez odpowiednie podmioty, jak: nawodnienia, projekty drogowe, projekty zasilania, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, badania geologiczne, projekty elementów architektury.

Projekty ogrodów – w tej kategorii mieszczą się zarówno niewielkie ogródy przydomowe jak i wielkopowierzchniowe zagospodarowania zieleni wokół rezydencji. W skład projektu mogą wchodzić: analizy przedprojektowe, analiza gleby, koncepcje zagospodarowania, układ funkcjonalny, dobór roślin wraz z ich szczegółowym opisem i charakterystyką, projekty nawierzchni, projekty nawodnień i oświetlenia.

Kompleksowe projekty wnętrz – obejmują zarówno projekty dotyczące domów jednorodzinnych, rezydencji, mieszkań, biur oraz innych nietypowych przedmiotów opracowań jak kluby, restauracje, galerie itp. Projekty zawierają kompleksowe rozplanowanie wszelkich instalacji w budynkach, rozwiązania dotyczące układu funkcjonalnego pomieszczeń, projekt ich aranżacji w postaci doboru materiałów, elementów wykończeniowych, wyposażenia, oświetlenia, mebli i dekoratorstwa.

Dekoratorstwo – jest to usługa obejmująca końcowe czynności wykończenia pomieszczeń – zarówno w lokalach i budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych. Polega ona na dobieraniu wraz z klientem lub samodzielnie przez projektanta elementów dekoracyjnych wnętrz, jak kolorystyka ścian, dobór mebli, zasłon, firan, ich ułożenie, kompozycja kolorystyczna i bryłowa przedmiotów, dobór obrazów oraz wielu innych detali. Usługa dekoratorska dotyczy również projektów zielni, wykończenie ogrodu elementami małej architektury, dobór gotowych elementów tworzących nastrój.

Projekty małej architektury oraz mebli – w ramach tej usługi na rzecz zleceniodawców wykonuję projekty niewielkich elementów architektonicznych jak: ogrodzenia, altany, ławki, mostki, pergole, place zabaw, piece murowane, wędzarnie, murki itp., a we wnętrzach projekty mebli.

Projekty elewacji budynków – obejmują opracowania dotyczące zarówno doboru materiałów elewacyjnych jak i ich kompozycji na budynku, zliczenie powierzchni, wymiarowanie i wskazanie miejsc zmiany materiałów, faktury, boniowań itp.

Nadzór autorski nad wykonaniem projektów – przedmiotowy produkt nie jest objęty umową o wykonanie projektu, chyba że strony ustalą inaczej. Usługa obejmuje uczestnictwo projektanta w realizacji inwestycji, konsultacje klienta i wykonawców z projektantem dotyczące rozwiązywania problemów technicznych pojawiających się w trakcie prac budowlanych, wykończeniowych i innych, dojazdy projektanta na teren wykonywania inwestycji i bezpośredni nadzór nad prawidłowością wykonywania prac i ich koordynacją. Usługa skierowana jest do podmiotów na rzecz których wykonywane były projekty.

Odbiór robót - na tym etapie wykonany teren zielony bądź wnętrze zostają sprawdzone przez projektanta i inwestora. Po zaakceptowaniu przez inwestora wykonawstwa, następuje odebranie przez niego budowy i zakończenie współpracy... Inwestor może cieszyć się piękną przestrzenią.